Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

LOTION FOB.10 (Tube)

Chăm sóc giảm nhờn, thông thoáng nang lông

LOTION FOB.10 (Tube)

50,000

Description

Chăm sóc giảm nhờn, thông thoáng nang lông, hạn chế sự phát triển của vi trùng sinh mụn. Chăm sóc hữu hiệu cho tất cả các dạng mụn

THÀNH PHẦN: Kẽm oxyd, Gluconolacton, Titan dioxide, Glycerin, Propylen glycol, Urea

Định lượng: Tube 20g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LOTION FOB.10 (Tube)”